Leopard Gekko (Eublepharis macularius)

Videnskabeligt navn: Eublepharis macularius

Populærnavn: Leopard gekko

Leopard gekko Eublepharis macularius

Udbredelse:

Arten er at finde i Mellemøsten i Afghanistan, Irak, Pakistan, nord vestlige del af Indien, den vestlige del af Nepal og enkelte områder i Iran.

Levetid:

Den generelle levetid for leopardgekkoer er omkring 10-15 år, men der ses mange individer som både lever længere eller kortere. I fangeskab er levetiden som oftest længere. Dog er der mange faktorer der spiller ind, blandt andet hvor mange unger man vælger at lave på sine dyr, da det for hunnerne tager en del energi.

Størrelse:

Leopardgekkoen er en relativt stor gekko, som kan komme op omkring 30 cm for hanner og en smule mindre for hunner. Dog kan en af artens mange morfer ”Super giant” blive en del større og kraftigere.

Parring og æglægning:

Det er som sagt ikke en art som er blevet observeret meget i naturen. Deres ynglebiologi er derfor ikke klarlagt fuldstændig. Vi må dog formode at det foregår som hos mange andre arter fra lignende områder. Dette vil betyde en kølig periode over vinteren, parring om foråret og æglægning sent forår – tidlig sommer.

Som hos andre gekko arter, kan leopardgekkoen lægge op til 4 kuld ud over året, efter det første er lagt i forår – tidlig sommer.

IUCN-status:

På IUCN-listen er E. macularius rangeret som LC – Least concern og er derfor ikke truet. Generelt er der heller ikke et problem med vildtfangede dyr, da der er rigtig mange i fangeskab og arten er nem at yngle på. Desuden er Afghanistan et land, som ikke har stort fokus på deres krybdyr og gekkoerne lever mere eller mindre uforstyrret i stort set hele deres udbredelsesområde.

Udseende og kendetegn:

Gekkoen er nemt genkendelig og har som navnet antyder, leopard lignende pletter på en gul grundfarve. Ser man gekkoen nede fra er den helt hvid på hele undersiden, fra kæbe til halespids. Hovedet er relativt kraftigt og øjnene har en skarp vertikal pupil i dagslys.

Hvis gekkoen er sund og i god stand er halen tyk ved haleroden og smallere ude ved spidsen. Den kan godt fremstå lidt sammentrykt og klodset.

Som ungdyr har gekkoen ikke sine pletter, men er derimod båndet i mørk brun/sort og gul. Uanset alder har gekkoen små knopper langs siden, der giver den et nubret udseende. Derudover har gekkoen et ganske mildt udseende og et næsten hundelignende udtryk.

Levevis:

Selvom det er en enormt populær art i fangeskab, er det ikke en art som er blevet studeret specielt grundigt i naturen. Dette skyldes blandt andet dens ufremkommelige habitater og dels at Afghanistan har en historik med krig, ufremkommeligt terræn og generelt store interne problemer i landet. Derfor er det ikke det oplagte sted at udføre studier af vilde dyr, for vesterlændinge.

Der har dog været nogen optegnelser over deres levevis og vi ved at dyrene er nataktive og lever i meget tørre omgivelser, typisk i eller i nærheden af klipper, som giver gekkoerne mulighed for at gemme sig i sprækker og huler.

Generelt er underlaget sand, grus eller meget hård stenet jord. Vegetationen vil typisk være tørketolerante græsarter eller småbuske. Temperaturen i habitaterne for E. macularius er meget svingende da der i vinterperioden kan være ned til omkring 5 grader og nogen steder frostgrader. Sommerperioden derimod kan være meget varm og komme op på omkring 40 – 50 grader alt efter området. Dette betyder at det er en gekko art som er meget hårdfør, både i forhold til temperatur, men også i forhold til begrænsede fødekilder og adgang til vand.

Fødevalg:

Leopard gekko Eublepharis macularius føde

Da udvalget af byttedyr er begrænset på grund af det hårde klima, jager gekkoen derfor både skorpioner, edderkopper, biller og andre diverse små insekter. Andre mindre øgler er også et potentielt bytte, da dyrene ikke kan tillade sig at være kræsne.

Fjender:

Der forekommer ikke voldsomt meget data over hvor mange forskellige arter der har leopardgekkoen på menuen, men det formodes at både slanger, varaner, ræve og ugler vil være oplagte fjender.

Pasning i fangeskab

Terrariet:

Selvom man ikke vil se gekkoen specielt meget i løbet af dagtimerne, vil den være aktiv om natten. Det er derfor en god idé at opsætte et terrarie, der er så stort som muligt så dyret har mulighed for at udforske terrariet om natten. Som minimum mål på et terrarie til et enkelt individ, anbefaler vi 1 m x 0,5 m i bundareal. Et eventuelt højt terrarie vil ikke gavne, da de ikke vil klatre meget over 20 cm op.

Læs også: Valg af terrarie

Til bundlag kan man med fordel anvende jordblandet sand, grus eller lignende. Selv har vi anvendt gennemskyllet stabilgrus til flere af vores dyr og dette er typisk meget billigt. Hvis man blander jord i skal man huske at det skal have mulighed for at tørre ud inden dyrene flyttes i terrariet, da det ellers hurtigt kan blive meget fugtigt.

Man kan indrette terrariet med forskellige stensætninger og tørre grene, som meget hurtigt kan give et naturligt look og give mulighed for at dyrene kan skjule sig. Husk at placere sten og andet tungt så dyrene ikke kan komme til skade eller blive klemt! Brug eventuelt mørtel eller lim til at fæstne større sten.

Selvom det er en art der lever tørt, bør der være et skjul med fugtig jord eller sphagnum mos i, som kan bruges under hamskifte eller blot hvis dyret har lyst til det. Der skal selvfølgelig også være en vand skål til rådighed.

Læs også: Alt om den farverige tornhaleagame

Lys:

Da gekkoerne gemmer sig i dagtimerne, stiller arten ikke krav til uv belysning, men der bør være lys nok til at dyrene kan skabe sig en døgnrytme.

Temperatur:

Temperaturen i terrariet må gerne ligge omkring 25 som middeltemperatur, men med en varmespot på omkring 35 grader. Nattemperaturen må gerne komme ned omkring 20 grader, så længe dyrene har mulighed for at varme ordentligt op igen om morgenen.

Fodring:

Gekkoerne spiser alle former for insekter de kan overkomme og de er som regel ikke kræsne. Dog vil vi altid anbefale at man fodrer sine insekter godt og grundigt, mindst 24 timer før de bruges som foder. Mange begår fejlen at købe insekter i dyrehandlen og fodre med dem så snart de kommer hjem. Man skal huske at insekterne ikke har fået noget at spise i lang tid og at de derfor bare er tomme skaller, uden særlig meget næring.

Alt efter sæson og aktivitet hos dyrene, kan man fodre voksne hver 2. – 3. dag. Dog anbefales det altid at tjekke dyrets stand og fodre derefter, fremfor et fast skema som dikterer fodring i faste intervaller.

Opdræt:

Det er nok en af de mest opdrættede arter indenfor krybdyr og da de er ganske hårdføre, tillader det også mange nybegyndere i hobbyen at få succes med avl. Når vinteren nærmer sig, kan man stoppe fodringen og gradvist sænke temperaturen til omkring 20 grader. Vær sikker på at gekkoernes maver er tomme, da de ellers ikke kan fordøje! Stop derfor fodring 10 dage inden du sænker temperaturen.

Kølingen kan vare 1,5 – 2 måneder og temperaturen kan derefter hæves igen gradvist. Sørg for at fodre hver dag det næste stykke tid, så dyrene kan genvinde deres kræfter. Det er vigtigt at hunnerne ikke kommer til at mangle energi, når de skal producere æg.

Når hannen introduceres for hunnen, vil han logre med halen og muligvis bide sig fast i nakken på hunnen, hvilket er helt normalt. Efter ca. 20 dage vil hunnen lægge sine æg og man bør sørge for hun har et fugtigt materiale at grave dem ned i.

Det er ganske almindeligt at hunnen lægger 2 – 4 kuld spredt ud over resten af året og det er derfor vigtigt at tilbyde rigeligt med godt opfodrede insekter!

Som det ses hos krokodiller, bestemmer udrugningstemperaturen kønnet på ungerne. Ved 30 grader vil kuldet resultere i et nogenlunde lige antal hanner og hunner. Ved 26 grader vil alle unger blive hunner og ved 32 grader vil alle unger blive hanner.

Leopard gekko Eublepharis macularius æg

Antallet af dage æggene er om at klække, afhænger af temperaturen og der er derfor et stort spænd på ca. 35 – 89 dage.

Når ungerne er klækket, kan de holdes ligesom de voksne. De bør dog fodres hyppigere det første år.

Studier og relevante artikler:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jez.1402650610

Et interessant studie over temperaturreguleringer i forhold til udrugninger af hanner og hunner.

En spændene artikel over habitat variationer i Pakistan – her.

FAQ

Skifter min leopard gekko ham? Jeg kan nemlig ikke finde det i terrariet

Ja E. macularius skifter ham ligesom alle andre gekkoer. For det meste spiser gekkoerne det dog, for ikke at efterlade nogen spor til rovdyr. Det er muligt at gekkoerne også spiser det som ”kost” tilskud, men der er ikke nogen evidens for at det nødvendigvis er rigtigt.

Se også: Fubo Fubo

Skriv en kommentar