Salamander i Danmark – Lær de 3 arter at kende

🦎 I Danmark findes der tre forskellige salamandere. Der findes den lille vandsalamander, den store vandsalamander og bjergsalamanderen.

Salamander i Danmark lær de 3 arter at kende

Bjergsalamanderen er den eneste af de danske salamandere, der bliver flere af på landsplan. Den lille vandsalamander og den store vandsalamander bliver der færre og færre af.

Når det ikke er yngletid, så kan en salamander godt forveksles med et firben. Salamanderen er dog ikke en øgle, men derimod en padde. Salamandere veksler mellem at leve i vandhuller og på land.

Nogle af de bedste minder jeg har fra min barndom er dem fra, hvor min far tog mig med ud til små vandhuller om foråret og sommeren for at fange og kigge på salamandere. (vi slap dem selvfølgelig fri igen 🙂).

– Kristian Ole Rørbye

Lille vandsalamander

Lille vandsalamander

Den lille vandsalamander (Triturus vulgaris) er den mest almindelige af de tre salamanderarter, der findes i Danmark. Den lever i små vandhuller i hele landet (undtagen på Manø og Rømø) om foråret og på land resten af tiden.

reklame

krybdyrsiden
krybdyr - ebog

🦎 GRATIS E-BOG OM AT PASSE KRYBDYR

Download vores gratis e-bog på 7 kapitler fordelt udover 20 sider med flot grafik og billeder - her får du en læsevenlig bog, med alt det du skal vide om at have et krybdyr. 

 • Hvad er et krybdyr?
 • De mest populære krybdyr som kæledyr
 • Pasningsvejledning af krybdyr
 • Fodringsmetoder for forskellige krybdyr
 • Ekstra tips til at håndtering og pasning
 • Vedligeholdse og rengøring

Kendetegn:

 • Salamanderen har en længde på 7 til 9 centimeter og en levealder på op til 12 år.
 • Den fremstår med en gyldenbrun til grå ryg og har mørke længdestriber på hovedet.
 • Undersiden af salamanderen er lys med mørke pletter, mens der også er en orange stribe i midten.
 • Hannen og hunnen kan skelnes ved, at hannen er en anelse mere grå og har flere pletter.
 • Når parringssæsonen indtræffer, får hannen ydermere en høj og takket rygkam.
 • Sidst men ikke mindst har hannen en mørk kloak, hvor hunnens er lys.

Video, hvor Sebastian Klein på 1 minut fortæller alt hvad der er værd at vide om den Lille vandsalamander:

Stor vandsalamander

Stor vandsalamander

Den store vandsalamander (Triturus cristatus) lever i hele Danmark på nær i Vestjylland og Vendsyssel. Om foråret og sommeren kan den findes i vandhuller, mens den resten af året befinder sig på land.

Kendetegn:

reklame

krybdyrsiden
 • En stor vandsalamander bliver mellem 10 og 16 centimeter lang.
 • De voksne salamandere her en mørkegrå til sort ryg samt mange små hvide vorter på siderne.
 • Undersiden af salamanderen er svovlgul med sorte pletter.
 • Den adskiller sig fra den lille vandsalamander ved ikke at have de mørke længdestriber på hovedet.
 • Hannen er nem at genkende i ynglesæsonen, da den har en høj rygkam med et savtakket omrids.
 • Derudover kan hannen og hunnen skelnes ved, at hannen har en sort kloak, mens hunnens er gul.

Da jeg studerede biologi på Syddansk Universitet, var den første ekskursion vi var på en tur til Fyns Hoved, hvor vi netop også skulle ud og studere de danske salamandere.

– Kristian Ole Rørbye

Bjergsalamander

Bjergsalamander

Bjergsalamanderen (Triturus alpestris) befinder sig kun i den sydøstlige del af Sønderjylland. Den lever i vandhuller om foråret, mens den resten af tiden opholder sig på land.

Kendetegn:

 • Hannen bliver op til 9 centimeter.
 • Hunnen kan blive helt op til 12 centimeter.
 • Salamanderen er nem at genkende fra andre salamandere i Danmark, da den har en ensfarvet mørkegul eller rød bug, der danner en kontrast til bjergsalamanderens mørke overside.
 • Derudover har den et stort og bredt hoved.
 • Ydermere har hannen et hvidt bånd langs siden, hvor der også er mange sorte og runde pletter.
 • I yngletiden får hannen en kam på ryggen i en lysegul farve med sorte pletter.

FAQ om salamandere i Danmark

Hvad spiser en salamander?

En voksen salamander lever af insektlarver, insekter, snegle, orme, igler, haletudser, vandkalve, vandbænkebidere, bænkebidere og tanglopper. Salamanderlarverne lever af dafnier, vandlopper og myggelarver.

Må man fange salamander?

Den voksne lille vandsalamander er fredet. Den må derfor i de fleste tilfælde ikke fanges eller slås ihjel. Dog må den gerne indsamles i en mindre skala uden en særlig tilladelse, hvis den skal bruges til undervisning eller til forskning.

Bjergsalamanderen må ikke indsamles eller slås ihjel. Hvis du skal indsamle bjergsalamandere, skal du have en tilladelse fra Naturstyrelsen. Det gælder både for de voksne dyr, æg og larver.
Når det kommer til en stor vandsalamander, så må den hverken fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje.

Hvordan passer man en salamander?

Et terrarie til en salamander skal indrettes således, at størstedelen er vand og en mindre del er land. Delen med vand må ikke være på mere end 20 centimeter og skal have rødder og vandplanter. Sørg for at terrariet ikke står i høje temperaturer, da salamanderen vil dø af dette.

Er der salamandere i Danmark?

Ja, der findes tre forskellige salamandere i Danmark. Der er den lille vandsalamander, den store vandsalamander og bjergsalamanderen.

Er salamander giftige?

De tre salamanderarter, der lever i Danmark, er giftige. Giften sidder i deres hud, så den er med til at beskytte salamanderen mod store rovdyr og mikroskopiske bakterier. Den store vandsalamander danner så meget gift, at du skal huske at vaske hænder, når du har rørt en. Vasker du ikke hænder, kan dine øjne komme til at svie, hvis du gnider dem med din hånd.

Hvornår kan man finde salamander?

Om vinteren bor salamanderen på land, mens den allerede i februar til april begynder at vandre mod vandet. Det er altså på dette tidspunkt, at der er størst chance for, at du kan finde en salamander.

Du kan kontakte Naturstyrelsen her, hvis du ønsker at få godkendelse til at indsamle bjergsalamander.

2 kommentarer til “Salamander i Danmark – Lær de 3 arter at kende”

Skriv en kommentar