Dværgkaiman (Paleosuchus palpebrosus)

Videnskabeligt navn: Paleosuchus palpebrosus

Populærnavn: Dværgkaiman, curviers dværgkaiman, brun glatpandet dværgkaiman

Dværgkaiman (Paleosuchus palpebrosus)

Hurtigt overblik
Videnskabeligt navnPaleosuchus palpebrosus
PopulærnavnDværgkaiman
KlasseKrybdyr
LevestedFriskvandsområder som floder, sump og søer i Sydamerika, primært i Amazonas og Orinoco flodbassinerne
Gennemsnitlig levetid20-40 år, både i naturen og i fangenskab
FødeFisk, små pattedyr, fugle, insekter og andre smådyr
StørrelseOmkring 1,3-1,7 meter i længde
StatusGenerelt ikke truet, men visse populationer kan være påvirkede af habitatdestruktion
Vidste du?Dværgkaimanen er den mindste af alle krokodille-arter. På trods af sin beskedne størrelse er den kendt for at være ekstremt hårdfør og kan overleve i forskellige miljøer, lige fra langsomt bevægende vand til hurtigt strømmende strømme.

Udbredelse:

Dværgkaimaner er hjemmehørende i vådområderne i det tropiske nordlige og centrale Sydamerika. De lande, hvor den findes, omfatter blandt andet Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasilien, Bolivia og Paraguay.

Levetid:

En dværgkaiman har en meget lang levetid. Det siges, at de lever i op til 20 til 40 år naturen, mens de kan blive helt op til mellem 20 og 60 år i zoologiske haver.

Størrelse:

Dværgkaiman

Når det kommer til en dværgkaiman, kan den blive op til 1,5 meter. Derudover har den en vægt på cirka 6 til 7 kilo.

Parring og æglægning:

Parringen er sæsonbestemt og finder sted en enkelt gang om året. Her er hannerne på udkig efter egnede mager og kan ofte ses med hovedet holdt højt, mens spidsen af deres haler stikker lodret op af vandet.

🦎 GRATIS E-BOG OM AT PASSE KRYBDYR
Download vores gratis e-bog på 7 kapitler fordelt udover 20 sider. Her får du en læsevenlig bog, med alt det du skal vide om at have et krybdyr.

De udsender en lyd for at indikere, at de er klar til at parre sig. Parringen varer i cirka fem til 10 minutter. Hunnen lægger typisk omkring 10 æg. Disse æg klækker efter godt 90 dage.

IUCN-status:

På IUCN-listen erPaleosuchus palpebrosus rangeret som LC (Least concern). Det vil sige, at det ikke er en truet art.

Udseende og kendetegn:

Dværgkaiman

Dværgkaimaner er den mindste art i alligatorfamilien. De er rødbrune i farven, hvor ryggen for det meste er sort. Over- og underkæberne er dækket af flere mørke og lyse pletter. Derudover er halen også markeret med striber i mørke og lyse farver. Dværgkaimanen har desuden et usædvanligt kort, glat og spidst kranium med en opadvendt snude.

Levevis:

Dværgkaimaner er mest aktive om natten og holder til i og tæt på ferskvand. Om dagen holder arten af at hvile sig i en hule, som den har gravet. Her er dyret nemlig beskyttet mod temperaturændringer. Kaimanen foretager gerne lange vandringer gennem skoven for at finde et andet vandløb. Dette er ret specielt, da andre arter i den samme dyrefamilie ikke gør dette.

Fødevalg:

Fødevalget for en dværgkaiman består af frøer, små pattedyr, fisk, insekter og snegle.

Fjender:

En dværgkaimans største trussel er lige efter, at æggene er klækket. Her er der nemlig en risiko for, at ungerne bliver spist af rovdyr såsom slanger, rotter, vaskebjørne og rovfugle. De voksne kaimaner er ydermere i høj risiko for at blive jaget af store giftige slanger. Det er også en trussel for dyret at blive indfanget og brugt som et kæledyr.

Kaimaner og krokodiller som kæledyr i Danmark

I Danmark er det ikke lovligt at holde alle kaimaner og krokodiller som kæledyr. Dog må du gerne holde dværgkaimanen med det latinske navn Paleosuchus palbebrosus samt dens fætter den kilehovede kaiman.

Når det kommer til krokodiller, er det kun lovligt at have vestafrikanske dværgkrokodiller (Osteolaemus tetraspis) og kinesiske alligatorer (Alligator sinensis).

Pasning i fangenskab:

Terrariet:

Terrariet til en dværgkaiman skal følge dyrets størrelse efterhånden, som det vokser. Det betyder, at unger kan nøjes med et mellemstort akvarie på 250 liter, mens en voksen har brug for et terrarie på mellem 530 og 720 liter. Brug baggrundsfolie og afdæk alle sider undtagen en enkelt således, at dyret kun skal overskue én side.

Ved indretning af terrariet skal du sørge for, at vanddelen er så stor som mulig. Ydermere skal der være både trærødder, sten og planter. Derudover skal der være en landdel samt skjulesteder og gemmesteder. Det gør, at kaimanen føler sig tryg og sikker.

Lys:

Da en dværgkaiman hovedsageligt er vågen om natten, er det let at tro, at den ikke har brug for UVB-lys for at trives. Dog har forskning vist, at kaimaner klarer sig bedre med UVB-lys end uden.

Temperatur:

I og med at kaimaner kommer fra et tropisk klima, er de glade for varme. De kræver en vandtemperatur på mellem 25 og 28 grader, mens landdelen skal have en temperatur på mellem 30 og 35 grader under en spotlampe. Terrariet må gerne have en køligere temperatur om natten.

Fodring:

I naturen lever dværgkaimaner af en varieret kost. De spiser alt lige fra små ferskvandsfisk til snegle, vandinsekter, græshopper, kakerlakker og så videre. De små unger skal fodres fire til seks gange om ugen.

Når de bliver lidt større, kan fodringen sættes ned til to til tre gange ugentligt. En voksen dværgkaiman skal fodres en til to gange om ugen alt efter, hvilket aktivitetsniveau den har. Det er bedst at fodre dyret efter mørkets frembrud.

Opdræt:

Det er sjældent, at dværgkaimaner yngler i fangenskab. Dog sker det tit i zoologiske haver. Vil du gerne vide mere om opdræt, er det værd at henvende sig til specialister.

Studier og relevante artikler:

herpetologica-d-13-00005.pdf (embrapa.br) – Et studie om, hvordan dværgkaimaner vokser.

FAQ:

Hvordan bliver det bestemt, hvilket køn en dværgkaiman bliver?

Temperaturen bestemmer kønnet. Udruges et æg ved 28-31 grader, bliver det til en hun, mens det bliver en han, hvis ægget udruges ved 32-34 grader.


Skriv en kommentar