Opdrætsfaciliteter banner

 

Den typiske krybdyrs rugemaskine. Tilstrækkelig og stabil til alle vores slanger. Det kan dog være et problem med svampe og bakterier, som kan spredes fra det ene æg til det andet. Udførelsen er enkel og billig. Et akvarie med en termostat i bunden. I vandet placeres mursten med en rist over, hvor bakker med vermiculite, perlit eller sphagnum benyttes som underlag for æggene. En skråtstillet glasplade placeres oven over, så der ikke drypper kondensvand ned, hvilket kan skade æggene.
Gammel rugemaskine
   
Elaphe situla klækker i gammel rugemaskine
Elaphe situla der klækker i den gamle rugemaskine. 
   
Vores nyere rugemaskine. Super effektiv, virker perfekt. I denne her kan der være op til 100 æg. Dette er et bakterieskab med 2 uafhængige termostater, der sikrer at temperaturen ikke løber løbsk. I skabet placeres boksene, som er nærmest helt tillukkede med vand i bunden og en rist over. Æggene placeres på plastikringe for at sikre den maksimale ilttilførsel til fosteret.
Ny rugemaskine
   
Varanus gilleni klækker i ny rugemaskine Varanus gilleni der klækker i en boks i den nye rugemaskine.
   
Den seneste rugemaskine, vi har lavet. Det er et ombygget køleskab til kolde drikke. Fordelen er at der er en glasrude forrest, så man hele tiden kan følge med i udviklingen uden at skulle åbne skabet. Varmen består af varmekabler i bunden med en termostat i den øverste del. Æggene lægges i levende sphagnum der først er tørret for at dræbe diverse snegle og andre smådyr og senere fugtet igen inden brug. Fordelen med dette medie er at det skifter farve alt efter hvor fugtigt det er, så man på afstand kan se om fugtigheden er i orden.
   
Australsk vandagame der klækker.