Skillelinie

Natrix natrix natrix

(Almindelig snog)

Natrix natrix natrix Voksent par fra Silkeborgegnen
 

Snogen (Natrix natrix) har et enormt udbredelsesområde der omfatter Det meste af Europa samt Nordvestafrika samt langt ind i Asien. Der er mange underarter, men den der forekommer i Danmark er nominatformen. Der er dog en forskel på de danske snoge alt efter om det er de østlige eller de vestlige. Det formodes at snogen er indvandret til Danmark både sydfra og op i Jylland samt østfra til Sjælland og øerne. De sjællandske snoge er dybsorte og de jydske er mere gråligsorte evt med sorte markeringer. Enkelte dyr kan være helt aluminiumsgrå eller rødbrune. Begge typer har dog de tydelige gule nakkepletter. Der er fundet ganske enkelte dyr uden nakkepletter. Hunnerne er langt større og kraftigere end hannerne. Den største, der er fundet her, er 132 cm men i Sydeuropa er der fundet dyr på nær de 2 meter. Hannerne bliver op til 90 cm, men er normalt langt mindre. Kønsforskellen er ganske nem at se på voksne dyr, idet hannerne har en meget længere og kraftigere hale.

 
Natrix natrix natrix fra Sydsjælland
 
Snogen er generelt set tæt knyttet til vand og vådområder. Her jager den sit bytte, der består af frøer, tudser, salamandre samt regnorme, snegle og fisk. Padderne udgør langt den største del af byttedyrene. Snogen overvintrer ofte sammen på udvalgte overvintringspladser og parringer forekommer umiddelbart efter, at hunnerne kommer ud af dvalen. Egnede æglægningspladser er sjældne og hunnerne fra store områder kan opsøge den samme kompost eller savsmuldsbunke til at lægge deres æg i. Vi fandt i 2004 på Djursland ca 1800 æg og 82 voksne hunner i en nedgravet kompostbunke. Desværre var beholderen meget dyb og med lodrette sider, så hverken unger eller voksne kunne komme væk igen. Ejeren er blevet opmærksom på dette og der er nu blevet lavet en flugtvej. Ungerne er meget små 10 - 15 cm og bruger 3 - 5 år om at blive kønsmodne.
 
Omtalte kompostbunke
 
Udsætning af de 82 snogehunner ved søbred 200 m fra kompostbunken
 

I terrariet er snogen en let og uproblematisk slange at holde. Den behøver hverken et højt eller et særligt stort terrarie. En varmeplads samt en større vandskål må dog ikke mangle. Den bader gerne, men behøver helt tørre områder, for ikke at få infektioner i huden. De er dagaktive og meget nysgerrige og aflægger hurtigt den kedelige vane med at oversprøjte en fra gattet. Foderet består af ferskvandsfisk eller museunger, der er indsmurt i fisk. De er dygtige jægere og fanger let fiskene i vandet selvom de næsten altid slæber dem på land, før de æder dem. Efter nogen tid bliver de så tillidsfulde, at de tager byttedyrene ud af fingrene på en. Bruger man frossent foder er det vigtigt at tilsætte B-vitaminer for at forebygge mangelsygdomme. En dvale er ikke ubetinget nødvendig for deres velbefindende eller opdræt, men naturlig. Hunnerne lægger mange æg. Store hunner kan lægge op til 58 æg men 18 - 25 er normalt. De klækker efter 52-60 dage ved 25 - 28*C. Ungerne kan godt være lidt svære at få i gang med at æde. Et lille trick er at fodre i vand. Fiskestykker og regnorme bevæges foran ungerne i en vandskål og så går de normalt i gang. Hunnerne er noget mere grådige end hannnerne, og man skal passe på at alle får, hvis de holdes samlet.

Snogen er fredet ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Det er dog muligt at købe unger af flere underarter bl.a. i Tyskland.

 
Natrix der spiller død