Skillelinie

Natrix maura

(Hugormesnog)

Natrix maura
 
Hugormesnogen findes i Europas sydvestlige hjørne fra Schweiz og Norditalien til den Iberiske halvø samt det nordvestlige Afrika. Det er en af de mindre snoge der normalt bliver 55-60 cm, men kan blive op til 1 m. Hunnerne er større og kraftigere end hannerne og har en kortere og mere afsat hale. Farven er grålig eller brunlig med 2 forskudte rækker af rygpletter der ofte smelter sammen til en zigzag stribe meget lig vores egen hugorm. Den plumbe krop, det tydeligt afsatte hoved samt de kraftigt kølede skæl kan også være med til at forveksle den med hugormen, men hvor hugormen har en lodret pupil, så har hugormesnogen en rund pupil.
 
Natrix maura han
 
  Hugormesnogen findes næsten altid i umiddelbar tilknytning til vand, hvor den finder sine byttedyr. Habitaten inkluderer både søer, damme, moser, større eller mindre vandløb samt oversvømmede enge og sumpe. Den soler sig gerne i kanten af vandet på stensætninger eller i bevoksningen og flygter ved den mindste forstyrrelse ud i vandet. Den svømmer og dykker glimrende og kan opholde sig under vandet i meget lang tid. Hvis den trænges op i en krog eller indfanges hvæser den højlydt og tømmer sine analkirtler ud over forstyrreren med en meget ildelugtende væske lig vores egen danske snog. Føden består af fisk og padder i form af frøer, tudser, salamandre samt deres haletudser og larver.
 
Natrix maura
 
I terrariet er hugormesnogen en let og uproblematisk slange at holde. Den behøver hverken et højt eller et særligt stort terrarie. En varmeplads samt en større vandskål må dog ikke mangle. Den bader gerne, men behøver helt tørre områder, for ikke at få infektioner i huden. De er dagaktive og meget nysgerrige og aflægger hurtigt den kedelige vane med at oversprøjte en fra gattet, men bliver ofte ved med at hvæse, når de bliver forstyrret. Foderet består af ferskvandsfisk eller museunger, der er indsmurt i fisk. De er dygtige jægere og fanger let fiskene i vandet selvom de altid slæber dem på land før de æder dem. Efter nogen tid bliver de så tillidsfulde, at de tager byttedyrene ud af fingrene på en. Bruger man frossent foder er det vigtigt at tilsætte B-vitaminer for at forebygge mangelsygdomme. En dvale er ikke ubetinget nødvendig for deres velbefindende eller opdræt, men naturlig.