Skillelinie

Lacerta strigata

 

Lacerta strigata han
 
Dette firben fra det østlige Kaukasus om omkring det Kaspiske hav er tæt beslægtet med smaragdfirbenene. Det lever i op til 3000 meters højde over havet og er meget kuldetolerant. Det findes i mange forskelligebiotoper fra de tørre sletter til fugtige dale. Det foretrækker områder med gode skjulemuligheder i form af buske eller sten. De voksne dyr bliver mere og mere ensfarvet grønne med alderen, men ungerne og hunnerne har lyse striber og sorte pletter på kroppen.
 
Lacerta strigata ung hun
 

Selvom dette firben ikke har et særlig stort udbredelsesområde, så har der blevet indført mange dyr til hobbyen. I USA er de solgt så billigt, at de faktisk er blevet brugt som foderdyr til øgleædende slanger. Vores dyr stammer oprindeligt fra Grozny, som er fra det absolut nordligste af deres udbredelsesområde. Denne population er nu desværre næsten eller helt uddød.

De er utroligt nemme at holde og er ikke særligt sky. Selv i udendørsterrarier, hvor de fleste firben øjeblikkeligt søger skjul, er de rimeligt tillidsfulde. De fodres med større insekter og regnorme og vokser hurtigt til. I udendørsterrarierne lægger hunnerne normalt æg 1½ år efter klækningen.

 

Lacerta strigata ½ år gammelt par