Skillelinie

 Timon lepidus

(Perlefirben)

Timon lepidus halvvoksen han
Perlefirben, Halvvoksen han
 

Perlefirbenet, som tidligere hed Lacerta lepida, lever i det sydvestlige hjørne af Europa, samt i Nordafrika. Det er det største af de ægte firben, og kan blive over 80 cm. Hannerne bliver større og kraftigere end hunnerne.

Perlefirben er i Europa beskyttet under Bern – Konventionen, men opdrætsdyr er ofte til salg på forskellige messer især i Tyskland. Perlefirben æder foruden store insekter og små gnavere også sød frugt som blommer og bananer. Det er dog ikke alle dyr, der er interesseret i frugt. Holdes dyrene indendørs, bliver de hurtigt tamme og lærer snart at spise af hånden, men holdes de i frilandsterrarier, bliver de sky som i naturen og flygter ved den mindste forstyrrelse. Hannerne af perlefirben er meget aggressive indbyrdes, og derfor holdes de bedst parvis. I naturen finder man dem også ofte parvis, og parrene kan holde sammen i årevis.

 
 Perlefirben, Halvvoksen han
 
Vi holder flere grupper af disse dejlige firben i vores udendørsanlæg. De fodres hovedsaglig med dubiaskakerlakker og zoophobaslarver. Gravide hunner får museunger som et tilskud. Er dyrene vokset op sammen har vi normalt ikke de store problemer med at holde dem sammen, men det er meget svært at tilføre nye dyr selv hunner til en gruppe. Parringerne sker fra det sene forår og hele sommeren, og der kan lægges flere kuld æg. Under vores kolde udendørsforhold er et kuld dog normalen. Ungerne vokser eksplosivt, og man skal holde øje med, at der ikke er nogen der halter efter. Underkuede unger vil på et tidspunkt enten blive ædt eller trykket så meget af de større, at de dør
 
 Perlefirben,Hun i færd med at lægge æg