Skillelinie

 Lacerta agilis agilis

(Markfirben)

Lacerta agilis 1 år gammel han
Markfirben, 1 år gammel han
 
Markfirbenet har et enormt udbredelsesområde, der strækker sig fra Frankrig i vest til Sibirien i øst. Mod nord kan den findes enkelte steder i Midtsverige og i Letland og mod syd kan den findes helt ned til Alperne. I Danmark findes den i spredte populationer i hele landet på nær nogle få øer. Markfirbenet træffes oftest i kystnære områder, på baneskråninger, i gamle grusgrave og lign. hvor der er åbent terræn i kuperede omgivelser. Den findes i 2 udgaver i Danmark, hvor foruden den almindelige også forekommer en rødrygget form, der dog er meget sjælden. Det største markfirben, som jeg har set i naturen, fangede jeg i 1977 på  Røsnæs. Det  var en hun på 23,5 cm, men mine egne unger i udendørsterrariet er større, selv om de kun er 1 år gamle. Markfirbenet er fredet ikke bare i Danmark, men i hele Europa under Bern – konventionen. De opdrættes dog en del især i Tyskland, hvor ungerne kan købes for små penge.
Markfirben, hun i naturlige omgivelser
Markfirben, hun i naturlige omgivelser
 
Markfirbenet er glimrende terrariedyr, selvom de kan være stridbare indbyrdes. De bliver hurtigt håndtamme og kommer løbende lige så snart, man nærmer sig i håbet om en lille godbid. De vokser hurtigt på en kost af fårekyllinger, græshopper, kæmpemelorme, regnorme samt insekter og edderkopper fra haven. Det er meget vigtigt, at de får adgang til ultraviolet bestråling samt kalk og vitaminer, for at de kan opbygge skelettet under den hurtige vækst. Under terrarieforhold er det muligt at få dyrene op i fuldvoksen størrelse på ganske få måneder, og hunnerne lægger ofte deres første kuld æg efter deres første dvale.
 
Parringsforsøg
Parringsforsøg
 
Markfirben, hun i gang med æglægning
Markfirben, hun i gang med æglægning
 
Klækning
Klækning
 
I naturen kommer markfirbenet frem i løbet af April. Hannerne kommer først og foretager hurtigt deres første hamskifte. En forvandling går i gang, og hannerne får de flotteste lysende grønne sider, som de holder det meste af sommeren. Hunnerne bliver parret, så snart de kommer frem. De lægger op til 17 æg, normalt dog kun 6 – 12, i løbet af Juni, og æggene klækker efter 70 – 85 dage ved en temperatur omkring 20 grader Celsius. I terrarier kan marfirbenene lægge flere kuld æg på et år. Ungerne er meget små, når de klækker. Ca. 55 mm. De fodres bedst med engplankton tilsat kalk og vitaminer. 
 
Markfirben, han og hun
Markfirben, han og hun
 
Vi holder vores markfirben i udendørsterrarier på 4 m2, der er lavet af acrylplast, som tillader UV at gå igennem. For at modvirke tab til nabolagets katte og kragefugle er terrarierne dækket med en ramme af volierenet. Hvis man holder et par i denne størrelse terrarium, er det ikke nødvendigt at fodre dyrene. De kan klare sig med, hvad de kan finde, men vi håndfodrer dem da med et par regnorme en gang imellem, så de stadigvæk er tillidsfulde. De er meget aktive dyr, og vi kan varmt anbefale at have sådan et lille stykke natur i haven. 
Ud over almindelige markfirben har vi en bestand af rødryggede dyr samt nogle få blå eksemplarer. I 2001 lykkedes det os, at opdrætte dem i  3´ generation.
 
Blå rødrygget han
Blå rødrygget han