Skillelinie

Pantherophis ramspotti

(Østlig rævesnog)

Pantherophis ramspotti
 

Den østlige rævesnog, som tidligere hed Pantherophis vulpinus gloydi, findes i den nordøstlige del af USA og den sydøstlige del af Canada. Det er en lavlandsform der normalt træffes under 350 m over havet.Den bliver større,er mere robust, og mere kontrastrig farvet end nominatformen. På ryggen og halen findes gennemsnitlig 34,5 sadler heraf 11 på halen. Maximal længden er 179 cm, men voksne eksemplarer er normalt 120-130 cm. Den østlige rævesnog kan findes på en lang række biotoper: sandede områder,fyrreskove, strandbredder, sumpe og moser ofte i tæt tilknytning til vand. Hunnerne lægger ofte deres kuld i den samme rede som findes under og i rådnende træ, kompostbunker eller savsmuldsbunker. Ungerne klækker i naturen sidst i august eller i september og er gennemsnitlig 320 mm store. Man kan ikke kalde dem kræsne idet der indgår rotter, mus, unge kaniner, frøer, tudser, regnorme, fugle og æg på diæten.

 
Pantherophis vulpinus gloydi parring
 
Denne fantastisk flotte amerikanske rottesnog ses desværre alt for sjældent i fangenskab. Den er ganske uproblematisk at holde og lever på en diæt af gnavere eller daggamle kyllinger. De fleste eksemplarer spiser også mindre æg. Rævesnoge foretrækker lidt lavere temperaturer end de mere sydligt forekommende amerikanske rottesnoge. De er aktive og spiser ved en temperatur på bare 17 grader Celcius.
 
Æglægning "Toledo Ohio"
 
Mange har haft problemer med at opdrætte dem, men hos os har de været stabile som et ur. Vi overvintrede dem meget koldt og længe. 4-5 måneder ved ca. 5 grader. Parringen foregik altid om natten umiddelbart efter første hamskifte. Æggene er små og det kan være svært at se om hunnen er drægtig eller ej. Æggene klækker efter bare 42-44 dage ved 27 grader Celcius, og de op til 37 cm store unger spiser nyfødte museunger fra fingrene. 
 
Pantherophis ramspotti unger
 
Pantherophis ramspotti baby fra Toledo
Pantherophis ramspotti fra Toledo 2½ years old