Pantherophis obsoletus lindheimeri

 

Pantherophis obsoletus lindheimeri
Foto af Harald Holler
 
Pantherophis obsoletus lindheimeri tidligere kendt som Elaphe obsoleta lindheimeri, hører ligesom resten af underarterne til de større amerikanske snoge. En max. længde på over 2 meter er ikke unormalt, selvom de er kønsmodne i langt mindre størrelser. Den kan findes i staterne Texas, Oklahoma, Kansas og Mississippi og findes i blandingspopulationer i yderkanten af dens udbredelsesområde med P. o. obsoletus og P. o. spiloides. Den kan findes i op til 1000 m højde over havet. Denne snog er meget variabel i sin farvetegning, men har altid 25 - 38 mørkere sadler på ryggen normalt ca. 30. I det centrale Texas har den en ca. 3 måneder lang vinterdvale, som den holder i eller under rådnende træstubbe eller i huler gravet af gnavere eller andre dyr. Dvalestedet kan deles med andre slanger, leopard frøer og tudser.
Pantherophis obsoletus lindheimeri
Foto af Harald Holler
 
Det er ikke så ofte man møder denne underart i fangenskab. Der er mange dyr, der fejlagtigt er blevet kaldt lindheimeri, men som har været nominatformen. Det er meget smukke og lette dyr, der ikke stiller de store krav til sine forhold. De foretrækker et højt terrarie, da de gerne klatrer. Temperaturen bør ligge på ca. 25*C om dagen og gerne lidt køligere om natten. En varmeplads i den øverste del af terrariet får slangerne til at præsentere sig på bedste vis.
Foderet består af mus, rotter, gerbils og daggamle kyllinger og dyrene kan tage meget store foderemner
En vinterdvale er ikke nødvendig, men det anbefales at give dyrene en køligere og mørk periode for at forbedre chansen for opdræt. Parringerne sker i det tidlige forår og de 5 - 20 æg lægges efter ca. 45 dage. Vi holdte æggene ved ca. 29*C, og ungerne klækkede efter 53 -56 dage. Ungerne er meget nemme at holde, og de spiser normalt selvstændigt museunger efter første hamskifte.
Denne rottesnog udbydes desværre ikke så ofte til salg, men det er et glimrende og fornøjeligt dyr, selv for begynderen.