Skillelinie

Coluber gemonensis (laurenti)

(Balkan-pilsnog)

Coluber gemonensis territorialkamp
Coluber gemonensis territorialkamp
 
Balkanpilsnogen er en af de mindre europæiske snoge. Den lever ved det østadriatiske kystområde og kan findes på mange forskellige biotoper. Den foretrækker dog tørre områder med spredt bevoksning, gerne sydvendte klippefyldte skråninger eller stengærder. Balkan pilsnogen bliver omkring 1 meter.  
En underart Coluber gemonensis gyarosensis er beskrevet fra øen Gioura (Gyaros) i Kykladerne Grækenland. Balkan pilsnogen er fredet i hele sit udbredelsesområde.
 
Coluber gemonensis under klækning
 
Balkanpilsnogen er let at holde og er en dagaktiv slange, der præsenterer sig godt med sin livlige adfærd. Den har dog et hidsigt temperament, og er ikke særlig nem at tæmme. Efter nogen tid i fangenskab bliver den roligere, men er altid på mærkerne og bider kraftigt til, hvis den føler sig truet. Voksne eksemplarer kan relativt nemt vænnes til at spise mus, selvom de i naturen hovedsagligt lever af andre krybdyr, også andre slanger sågar af egen art. Ungerne er for små til at spise nyfødte museunger og må tvangsfodres i mange måneder eller fodres med små øgler. 
 
Coluber gemonensis nyklækket
Coluber gemonensis nyklækket
 
Alle europæiske pilsnoge er bundlevende slanger, som har brug for et stort og tørt terrarie. De behøver meget varme for at fungere ordentligt. En længere dvale er nødvendig for opdræt. Hannerne er efter parringen meget stridbare og laver territoriekampe i timevis hele foråret. Disse kampe kan stresse de svageste hanner, som bør separeres hvis de holder op med at spise eller gemmer sig hele dagen. 
Vi har opdrættet dem i 2 generationer.  
 
Coluber gemonensis baby
 
Habitat for Caspius, Gemonesis og Najadum, Korfu